Perioada de desfasurare a concursului: 11-18 mai 2018

 

Subscrisa, SC UNIVERSAL CO SA, cu sediul in Zalau, Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 77, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J31/371/1995, avand cod fiscal RO8086997, adoptam prezentul regulament, in urmatoarele conditii:

 

Organizatorul

Organizatorul Concursului este SC UNIVERSAL CO SA, cu sediul in Zalau, Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 77, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J31/371/1995, avand cod fiscal RO8086997, numit in cele ce urmeaza Organizatorul.

 

Participarea la acest Concurs implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare Regulament), precum si obligativitatea respectarii acestuia de catre toti participantii.

 

Regulamentul, precum si detaliile Concursului, sunt disponibile in mod gratuit oricarui solicitant prin transmiterea unui e-mail la adresa uniconf@uniconflenjerie.ro, precum si prin consultarea paginii https://www.uniconflenjerie.ro/regulament-concurs-electric-castle pe toata perioada Concursului.

 

Prezentul Concurs este organizat si se desfasoara in conformitate cu prevederile legale referitoare la desfasurarea loteriilor publicitare asa cum sunt acestea reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata cu modificarile si completarile ulterioare si are drept scop promovarea tuturor produselor pe care organizatorul le ofera clientilor sai.

 

Participantilor la concurs nu le este impusa in contrapartida nicio alta cheltuiala directa sau indirecta, conform prevederilor art. 41 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Locul de desfasurare a Concursului

Campania promotionala se va desfasura pe pagina de Facebook a companiei https://www.facebook.com/uniconf.lenjerie/ si are drept scop popularizarea brandului Uniconf Lenjerie.

Concursul este organizat si se va desfasura pe teritoriul Romaniei.

 

Durata Concursului

Concursul se desfasoara in perioada 11-18 mai 2018, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

 

Castigatorii vor fi anuntati pe 18 mai 2018, pe pagina de Facebook Uniconf Lenjerie: https://www.facebook.com/uniconf.lenjerie/.Conditii de participare

La Concurs poate participa orice cetatean roman cu domiciliul sau resedinta in Romania, care la data inscrierii ai mplinit varsta de 18 ani.

 

Nu au dreptul de a participa la acest Concurs angajatii Organizatorului, precum si sotii sau rudele acestora pana la gradul al II-lea inclusiv.

 

Modul de desfasurare a Concursului

Mecanismul Concursului se bazeaza pe o tragere la sorti a utilizatorilor care au completat pasii necesari inscrierii in concurs.

 

Ordinea parcurgerii pasilor Concursului “Uniconf te trimite la Electric Castle”

1. Participantul acceseaza site-ul Uniconf si alege un costum de baie.

2. Lasa un comentariu la postarea dedicata concursului pe pagina de Facebook Uniconf Lenjerie si raspunde la intrebarea: “Ce costum de baie ai integrain tinuta ta de festival?” si include in comentariul sau link-ul de pe site-ul www.uniconflejerie.ro, corespunzator costumului de baie ales.

3. Eticheteaza in comentariu doua prietene care au cont pe platforma de socializare Facebook.

 

Vor fi considerate ca fiind inscrieri valide doar cele efectuate in perioada 11-18 mai 2018 (inclusiv, pana la ora 12:00 p.m.), inregistrate conform procedurii mentionate la aliniatul precedent.

 

Fiecare participant are dreptul la o singura inscriere valabila.

 

Castigatorul va fi ales prin tragere la sorti cu ajutorul platformei Woobox.

 

Castigatorul extras prin tragerea la sorti vor fi contactati pe Facebook, cel cu care s-a inscris in concurs.

 

Castigatorii vor trebui sa ofere date de identificare valide pentru a putea intra in posesia premiului.

 

Premii

Premiile oferite de Organizator participantilor desemnati castigatori ai Concursului in urma tragerii la sorti sunt, dupa cum urmeaza (denumite in continuare in mod colectiv Premii si in mod individual Premiul):

 

  • 1 abonament de tip General access Pass, in valoare de 118 euro, la festivalul Electric Castle
  • 1 costum de baie din modelul ales de catre participant daca exista in stoc marimea si modelul ales. In cazul in care produsul ales nu se afla in stoc, castigatorul poate opta pentru un alt produs din colectia de costume de baie.

 

Desemnarea castigatorului

Desemnarea castigatorului se va realiza prin tragere la sorti, cu ajutorul platformei Woobox, dintre toti participantii care se conformeaza acestui Regulament, in data de 18 Mai 2018, ora 15:00.

 

Rezultatele vor fi aduse la cunostinta participantilor prin publicarea pe pagina de Facebook a organizatorului, la adresa https://www.facebook.com/uniconf.lenjerie/.

 

Tragerea la sorti se va face prin metode electronice, prin mecanismul Woobox, fara posibilitatea interventiei umane in algoritmul de selectare a castigatorilor.

 

In cazul in care profilul de Facebook extras castigator la prima extragere nu este valabil sau titularul acestuia nu poate fi contactat sau nu raspunde contactarilor venite din partea reprezentantilor Organizatorului in termen de 48 ore de la publicarea rezultatelor extragerii, premiile vor fi redistribuite corespunzator unor castigatori de rezerva,in ordinea in care acestia vor fi extrasi.

 

Acordarea premiilor

Organizatorul va contacta participantul prin intermediul profilului de Facebook selectat ca fiind castigator, in ziua in care s-a efectuat tragerea la sorti precum si pe parcursul a 48 de ore de la momentul organizarii extragerii, pentru a-i furniza detalii despre modalitatea in care poate intra in posesia Premiului si despre conditiile necesare pentru acordarea Premiului conform prezentului Regulament.

 

In cazul in care nu se va putea intra in contact direct cu participantul castigator prin intermediul informarii electronice transmise pe adresa de Facebook a castigatorului sau in cazul in care titularul profilului de Facebook castigator nu contacteaza reprezentantii Organizatorului in termen de 48 de ore de la momentul extragerii, atunci participantul va fi declarat necastigator si se va trece la contactarea prin intermediul platformei Woobox a participantului castigator de rezerva, in ordinea extragerii acestora, precum si la publicarea numelui acestuia pe pagina de Facebook a organizatorului cu adresa https://www.facebook.com/uniconf.lenjerie/.

 

Organizatorul nu poate fi tinut raspunzator in situatia in care Participantul castigator nu raspunde mesajului privat transmis prin intermediul platformei de socializare, Facebook, prin care este informat cu privire la rezultatul extragerii sau in situatia in care in urma afisarii rezultatelor extragerii pe pagina de Facebook a organizatorului cu adresa https://www.facebook.com/uniconf.lenjerie/, nu contacteaza reprezentatii Organizatorului pe adresa de e-mail uniconf@uniconflenjerie.ro in termenele mentionate in prezentul Regulament.

 

Daca participantul castigator nu indeplineste conditiile de participare/acordare a premiilor, este descalificat, sau in cazul in care refuza sa intre in posesia premiului, in termen de 48 de ore de la desemnarea castigatorilor initiali, Organizatorul va acorda premiul Participantilor castigatori de rezerva, in ordinea extragerii, conform procedurii de acordare descrise in prezentul Regulament.

 

Activitatea de contactare a Participantilor castigatori de rezerva va dura pana la data de 22 Mai 2018 conform procedurii de acordare descrise in prezentul Regulament.

Prin participarea la acest concurs, participantul castigator consimte ca numele sau si Premiul acordat sa fie facute publice:

 

  • pe pagina de Facebook a acestuia cu adresa https://www.facebook.com/uniconf.lenjerie/


Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii.

 

Raspundere

Organizatorul nu isi asuma raspunderea in cazul oricarei situatii ce determina imposibilitatea participarii la Concurs ca urmare a unor restrictii de natura tehnica sau a altor limitari specifice serviciilor online, ca de exemplu, dar fara a se limita la: neincarcarea retelei sau a paginilor de concurs, a utilizarii paginii de Facebook a Organizatorului, furtul adresei de e-mail, etc.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Organizatorul se angajeaza sa nu foloseasca datele personale ale Participantilor obtinute ca urmare a desfasurarii Concursului decat in scopul enuntat clar prin prezentul Regulament, o utilizare in orice alt scop nefiind permisa.

 

Datele personale prelucrate de Organizator vor fi in cazul Participantilor castigatori, datele colectate direct de la acestia, precum: nume si prenume, profil de Facebook, adresa de email, numarul de telefon. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta public numele Participantilor castigatori si Premiile oferite acestora, in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

Participantii au dreptul de a solicita prin solicitare adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001, precum si a Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. In acest sens, Organizatorul garanteaza persoanelor fizice participante la acest Concurs urmatoarele drepturi conform art. 12-15 si art.18 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date:

 

  • dreptul de a fi informati;
  • dreptul de a avea acces la date;
  • dreptul de interventie asupra datelor;
  • dreptul de opozitie la prelucrarea datelor;
  • dreptul de a se adresa justitiei.

 

Organizatorul are obligatia sa respecte prevederile Legii 677/2001 referitoare la protectia persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii privatein sectorul comunicatiilor electronice.

Simplul refuz de a furniza aceste date, duce la imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul si astfel, de a descalifica participantul.

 

Modificarea Regulamentului

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/ intrerupe/ prelungi oricand desfasurarea acestui concurs, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului inainte de data la care va intra in vigoare printr-un act aditional la prezentul Regulament care va fi publicat pe pagina web a Organizatorului, precum si pe pagina Facebook a acestuia, cu adresa https://www.facebook.com/uniconf.lenjerie/ , in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Pana la data unei eventuale modificari a Concursului, Organizatorul va respecta conditiile stipulate in prezentul Regulament.

Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru lipsa deinformare a Participantilor cu privire la modificarile prezentului Regulament, cat timp acestea sunt afisate pe pagina web sau pe pagina de Facebook.

Orice modificare adusa prezentului Regulament va face parte integranta din acest Regulament. Modificarile urmeaza sa produca efecte la data publicarii lor pe paginile de internet si Facebook ale Organizatorului, in sectiunile dedicate Concursului.

 

Publicarea Regulamentului

Prezentul Regulament de participare/desfasurare poate fi consultat pe pagina de web a Organizatorului la adresa https://www.uniconflenjerie.ro/regulament-concurs-electric-castle/ sau pe pagina de pe Facebook a acestuia, la adresa https://www.facebook.com/uniconf.lenjerie/.


Participarea

Participarea la Concurs implica acordul Participantilor castigatori ca numele lor sa poata fi publicate si utilizate gratuit de catre Organizator in orice materiale publicitare relationate Concursului prezentat in Regulamentul de fata.

 

Reclamatii si litigii

Orice reclamatie care are legatura cu desfasurarea concursului va fi adresata in scris Organizatorului, la adresa de e-mail uniconf@uniconflenjerie.ro , in termen de maxim 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat dar nu mai tarziu de 24 de ore de la data anuntarii castigatorilor finali.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta lucru nu va fi posibil, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente din Cluj-Napoca.

 

Taxe,impozite si alte cheltuieli

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori, daca este cazul, in conformitate cu dispozitiile Codului Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea revenind in exclusivitate castigatorilor.

 

SC UNIVERSAL CO SA

11.05.2018